UNUM-rodzinne - benefity.ciz.org.pl

Masz pytanie ? Skontaktuj się ze mną pod numerem telefonu:
Przejdź do treści
DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ
Z UBEZPIECZENIA UNUM?

Unum Życie TUiR S.A. jest częścią Grupy Unum, lidera w zakresie ochrony finansowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i Wielkiej Brytanii. Grupa Unum działa na rynku od ponad 170 lat, oferując profesjonalne ubezpieczenia dopasowane do potrzeb klientów indywidualnych oraz firm.
W Polsce funkcjonuje od ponad 20 lat (do 2018 roku pod nazwą Pramerica Życie TUiR SA).

PRZEDSTAWIAMY CI 5 WARIANTÓW RODZINNYCH - ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAKRESEM
I DOKONAJ WYBORU:
Proces zapisu zajmie Ci tylko kilka minut.

ZAKRES UBEZPIECZENIA / WARIANT
wariant 1
wariant 2
wariant 3
wariant 4
wariant 5

SKŁADKA MIESIĘCZNA:
48 zł
69 zł
87 zł
116 zł
168 zł

DOTYCZĄCY GŁÓWNEGO UBEZPIECZONEGO
wysokości świadczeń w PLN
1.
Za zgon w wyniku:a)
nieszczęśliwego wypadku (NW) komunikacyjnego w pracy
210 000
270 000
360 000
450 000
620 000
b)
NW komunikacyjny
150 000
180 000
240 000
300 000
420 000
c)
NW w pracy
150 000
180 000
240 000
300 000
420 000
d)
NW
90 000
90 000
120 000
150 000
220 000
e)
zawału serca / udaru mózgu
50 000
50 000
60 000
75 000
160 000
f)
choroby lub naturalny
30 000
30 000
40 000
50 000
80 000
g)
dodatkowo dla każdego osieroconego dziecka
5 000
5 000
6 000
7 500
10 000
2.
Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku:a)
nieszczęśliwego wypadku - za 100%
30 000
40 000
40 000
50 000
60 000

nieszczęśliwego wypadku - za 1%
300
400
400
500
600
b)
zawału serca lub udaru mózgu - za 100%
30 000
40 000
40 000
50 000
60 000

zawału serca lub udaru mózgu - za 1%
300
400
400
500
600
3.
Niezdolność do pracy spowodowanej wypadkiem lub chorobą
-
-
-
-
25 000
4.
Całkowite i trwałe inwalidztwo na skutek nieszczęśliwego wypadku
-
-
-
-
50 000
5.
Poważne zachorowanie - zobacz listę
4 000
5 000
5 000
6 000
7 500
6.
Operacje chirurgiczne
-
-
2 500
3 000
4 000
7.
Leczenie specjalistyczne
-
-
-
3 000
4 000
8.
Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu do 180 dni w roku:
od 1 do 14 dnia    /     po 14 dniu
a)
w wyniku wypadku komunikacyjnego w pracy
120 / 60
120 / 60
120 / 60
400 / 100
560 / 120
b)
w wyniku wypadku komunikacyjnego
120 / 60
120 / 60
120 / 60
300 / 100
400 / 120
c)
w wyniku wypadku w pracy
120 / 60
120 / 60
120 / 60
300 / 100
400 / 120
d)
w wyniku wypadku
120 / 60
120 / 60
120 / 60
200 / 100
240 / 120
e)
w wyniku choroby
60 / 60
60 / 60
60 / 60
100 / 100
120 / 120
f)
na OIOIM - płatne dodat. od 1 do 5 dnia pobytu
200
200
200
200
300
g)
rekonwalescencja po pobycie w szpitalu - jednorazowo
-
-
-
-
700

DOTYCZĄCY WSPÓŁUBEZPIECZONYCH1.
Małżonka / partnera :
a)
zgon wskutek NW komunikacyjnego
-
40 000
44 000
70 000
72 000
b)
zgon wskutek NW
-
20 000
24 000
40 000
42 000
c)
zgon w wyniku choroby lub naturalny
-
4 000
8 000
10 000
12 000
2.
Dziecka :a)
zgon w wyniku wypadku
24 000
24 000
24 000
30 000
30 000
b)
zgon w wyniku choroby / zgon naturalny
8 000
8 000
8 000
10 000
10 000
c)
poważne zachorowanie - zobacz listę
5 000
5 000
5 000
10 000
15 000
d)
urodzenie się martwego dziecka
-
3 700
4 000
5 600
4 000
e)
urodzenie się dziecka z wadą wrodzoną
-
700
1 000
5 600
3 100
f)
urodzenie się dziecka
-
700
1 000
1 100
1 200

Dzienne świadczenie za pobyt w szpitalu dziecka
max 14 dni na zdarzenie, nie więcej niż 180 dni w roku:
a)
w wyniku wypadku
-
-
-
-
100
b)
w wyniku choroby
-
-
-
-
50
3.
Rodziców i rodziców małżonka / partnera (teściów):a)
zgon w wyniku NW
-
5 200
6 000
6 000
6 000
b)
zgon w wyniku choroby lub naturalny
-
700
1 000
1 400
1 500

ASSISTANCE MEDYCZNY
Pomoc w nagłej potrzebie dla głównego ubezpieczonego  
TAK
TAK
TAK
TAK
TAK

Wiek wstępu / końca ochrony:
60 rż/ 70 rż
60 rż / 70 rż
60 rż / 70 rż
60 rż / 70 rż
60 rż / 70 rż

Oświadczenie o stanie zdrowia (treść poniżej pod tabelą):
skrócone
skrócone
skrócone
skrócone
skrócone

Zaliczenie stażu z dotychczasowej umowy
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE

SKŁADKA MIESIĘCZNA:
48 zł
69 zł
87 zł
116 zł
168 złRozszerz powyższą ochronę o DODATKOWE OPCJE


Pakiet onkologiczny i kardiologiczny
Wypłata świadczenia za:
 • zdiagnozowanie nowotworu - wypłata do 22 000 zł
 • trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany zawałem serca lub udarem mózgu - wypłata do 20 000 zł
 • zdiagnozowanie choroby układu krążenia - wypłata do 25 000 zł
 • pobyt w szpitalu - wypłata do 50 zł za dzień
 • leczenie specjalistyczne - świadczenie 5 000 zł
W ramach pakietów możesz liczyć również na:
 • powtórną opinię medyczną
 • wsparcie w postaci pokrycia kosztów konsultacji lekarskich, diagnostyki, badań, pobytu w sanatorium

SKŁADKA MIESIĘCZNA z pakietem ONKO + KARDIO:
74 zł
95 zł
113 zł
142 zł
194 złPONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY TREŚĆ OŚWIADCZENIA MEDYCZNEGO, KWALIFIKUJĄCĄ PRZYSTĄPIENIE DO UBEZPIECZENIA

Do umowy ubezpieczenia może przystąpić osoba, która w dniu podpisania deklaracji oświadczy, że:
 • nie przebywa na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 14-dniowe (nie dotyczy zwolnień związanych z ciążą, porodem, ze złamaniami, skręceniami, zwichnięciami ani przeznaczonych na opiekę nad członkiem rodziny), w hospicjum, szpitalu ani innym zakładzie opiekuńczo-leczniczym, nie ma orzeczonej niezdolności do pracy ani też nie ubiega się o takie orzeczenie, nie otrzymuje świadczenia rehabilitacyjnego ani też nie ubiega się o nie.
 • w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie zalecono jej diagnostyki (z wyłączeniem badań profilaktycznych) hospitalizacji, operacji ani innego leczenia medycznego w związku z następującymi chorobami: wadami serca, chorobą niedokrwienną serca (chorobą wieńcową), zawałem serca, udarem mózgu, cukrzycą (nie dotyczy cukrzycy ciążowej), przewlekłymi chorobami: wątroby, trzustki lub nerek, zaburzeniami psychicznymi, zaburzeniami zachowania, chorobą nowotworową;
 • w ciągu ostatnich 5 lat nie zdiagnozowano u niej ani nie leczyła się z powodu chorób wymienionych powyżej;
 • w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie przebywała na zwolnieniu lekarskim dłuższym niż 30-dniowe (nie dotyczy zwolnień związanych z ciążą, porodem, złamaniami, skręceniami, zwichnięciami ani przeznaczonych na opiekę nad członkiem rodziny).

ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAKRESEM USŁUGI ASSISTANCE MEDYCZNY W RAMACH POWYŻSZEJ SKŁADKI.
To dodatkowe świadczenia na które możesz liczyć w sytuacji zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.
Podane wartości to maksymalne wartości do wykorzystania.
Z pomocy możesz skorzystać wyłącznie Ty (główny ubezpieczony).
Usługi assistance w przypadku Nieszczęśliwego Wypadku lub Nagłego Zachorowania
Usługi assistance w przypadku Nagłego Zachorowania skutkującego co najmniej jednodniową Hospitalizacją albo Nieszczęśliwego Wypadku
Usługi assistance w przypadku Nieszczęśliwego Wypadku skutkującego co najmniej jednodniową Hospitalizacją lub Nagłego Zachorowania skutkującego co najmniej jednodniową Hospitalizacją
Transport medyczny do Placówki Med. - 2 000 zł
Wizyta pielęgniarki - 800 zł
Opieka nad Osobami Niesamodzielnymi - 1 200 zł
Transport med. pomiędzy Placówkami Med. - 2 000 zł
Transport Sprzętu Rehabilitacyjnego - 1 200 zł
Opieka nad Zwierzętami Domowymi - 600 zł
Dostarczenie leków - 400 zł
Wypożyczenie lub zakup sprzętu Rehab. - 1 200 zł
Pomoc domowa - 800 zł
Pomoc medyczna za granicą - 300 euro
Organizacja i pokrycie kosztów procesu rehab. - 1 200 zł
Pomoc domowa oraz pielęgniarska dla Rodzica - 800 zł
Prywatna wizyta lekarza internisty - 1 000 zł
Prywatna wizyta lekarza specjalisty - 1 200 zł
Dostarczenie posiłków - 500 zł
Transport Rodzica na wizytę kontrolną - 800 zł
Osobisty asystent dla Rodzica - 1 200 zł

Poniższy przykład obrazuje jakich wydatków możesz uniknąć posiadając jeden z powyższych wariantów z usługą Assistance:

Jeżeli przydarzyłby Ci się nieszczęśliwy wypadek, podczas jazdy rowerem i doznałbyś złamania obojczyka, będziesz mógł skorzystać z poniższych świadczeń, które zorganizuje dla Ciebie ubezpieczyciel:

Lp.
Usługa Assistance:
Świadczenie:
1.
transport z miejsca zdarzenia do placówki medycznej
2 000 zł
2.
organizacja i pokrycie kosztów
organizacji procesu rehabilitacyjnego
1 200 zł
3.
transport, wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego
2 400 zł
4.
wizyta u internisty i specjalisty,
a także wizyta pielęgniarki u Ciebie w domu
3 000 zł
5.
dostarczenie leków
400 zł
6.
dostarczenie posiłków
500 zł
7.
Pomoc domowa
800 zł

Łączna kwota świadczeń
wyżej wymienionych usług Assistance
10 300 zł
Ta suma pozostaje w Twoim budżecie domowym
Dodatkowo w zależności od wielkości obrażeń możesz spodziewać się wypłaty świadczeń z umów dodatkowych:
- trwały uszczerbek na zdrowiu
- pobyt w szpitalu
- operacje chirurgiczne
Powyższe świadczenia sumują się.


DLACZEGO PROPONUJEMY CI UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE W TOWARZYSTWIE UBEZPIECZENIOWYM UNUM: na co pragniemy zwrócić Twoją uwagę.
Katalog operacji
462 operacje/zabiegi
Poważne choroby
aż 45 jednostek chorobowych Ubezpieczonego
i 24 dziecka
Assistance
wsparcie w ramach Usług Assistance Medycznego
Zgłoszenie szkód
prosty i szybki sposób online
Pobyt w szpitalu
już 1-dniowy (1 zmiana daty) uprawnia do świadczenia - dotyczy chorób i NW
Pobyt w szpitalu
wypłata za pobyt związany z leczeniem chorób psychicznych
(maks. 30 dni)
Cały Świat
ochrona 24/h na całym świecie
Alkohol
brak wyłączeń związanych ze spożyciem alkoholu w zdarzeniach  NW,  poza skutkami wypadku komunikacyjnego i w pracy
Sporty
wypłata za zdarzenia będące skutkiem uprawiania sportów (również tych o ryzykownym charakterze)
Uszczerbek NW
transparentna tabela uszczerbków NW bez przedziałów procentowych
Uszczerbek NW
tabela obejmuje również drobne uszczerbki NW, m.in. złamania bez trwałych następstw, skręcenia, rany, odmrożenia...
Epidemia / Pandemia
płatność za zdarzenia wskutek
i podczas epidemii, pandemii
(w tym Covid-19)

 Karencje (czasowe ograniczenia odpowiedzialności):

Karencja ubezpieczeniowa to okres bezpośrednio po przystąpieniu do ubezpieczenia, w którym ubezpieczyciel nie wypłaci roszczenia, jeśli dojdzie do zdarzenia. To czas, jaki musi minąć od momentu przystąpienia do ubezpieczenia do chwili, w której rozpocznie się odpowiedzialność towarzystwa.
BRAK
 • śmierć głównego ubezpieczonego z dowolnej przyczyny
 • osierocenie dziecka
 • śmierć dziecka
 • wszystkie ryzyka związane z nieszczęśliwym wypadkiem
1 MIESIĄC
 • pobyt w szpitalu w wyniku choroby
3 MIESIĄCE
 • leczenie specjalistyczne
 • poważne zachorowanie
 • operacje chirurgiczne
6 MIESIĘCY
 • śmierć małżonka / partnera w wyniku choroby lub naturalna
 • śmierć rodzica / rodzica małżonka / partnera w wyniku choroby lub naturalna
9 MIESIĘCY
 • urodzenie dziecka
 • urodzenie dziecka z wadą wrodzoną
 • urodzenie martwego dziecka
- w tym okresie wypłacane jest 10% sumy ubezpieczenia

Poważne Zachorowania obejmują:
W PRZYPADKU GŁÓWNEGO UBEZPIECZONEGO:
Wypłata do wysokości sumy ubezpieczenia za:
1.
Bakteryjne zapalenie opon mózgowych
16.
Operację na naczyniach wieńcowych
31.
Udar mózgu
2.
Bąblowiec mózgu
17.
Operację wszczepienia protezy aortalnej
32.
Utratę kończyn
3.
Całkowitą utratę wzroku (ślepotę),
18.
Operację zastawek serca
33.
Utratę mowy
4.
Chorobę Crohna
19.
Pierwotne nadciśnienie płucne powodujące inwalidztwo
34.
Utratę możliwości niezależnej egzystencji
5.
Chorobę Huntingtona (pląsawicę Huntingtona)
20.
Piorunujące zapalenie wątroby
35.
Utratę słuchu (głuchotę)
6.
Chorobę neuronu ruchowego
21.
Porażenie (paraliż)
36.
Wrzodziejące zapalenie jelita grubego
7.
Chorobę Parkinsona
22.
Poważny uraz głowy
37.
Wściekliznę
8.
Ciężkie oparzenie
23.
Przewlekłą niewydolność oddechową
38.
Zaawansowany stan otępienny (w tym chorobę Alzheimera)
9.
Dystrofię mięśni
24.
Przewlekłą niewydolność wątroby
39.
Zakażoną martwicę trzustki
10.
Łagodny (niezłośliwy) guz mózgu
25.
Ropień mózgu
40.
Zakażenie HIV nabyte wskutek narażenia zawodowego
11.
Masywny zator tętnicy płucnej
26.
Sepsę
41.
Zakażenie HIV w wyniku transfuzji krwi
12.
Niedokrwistość aplastyczną
27.
Stwardnienie rozsiane
42.
Zapalenie mózgu
13.
Niewydolność nerek
28.
Śpiączkę
43.
Zawał serca
14.
Nowotwór złośliwy
29.
Tężec
44.
Zespół krótkiego jelita
15.
Odkleszczowe wirusowe zapalenie mózgu
30.
Transplantację głównych narządów
45.
Zgorzel gazową

Wypłata 25% sumy ubezpieczenia z ryzyka poważnego zachorowania:
1.
Małoinwazyjna operacja zastawek serca
3.
Udar mózgu bez utrwalonych następstw neurologicznych


2.
Operacja na naczyniach wieńcowych bez otwarcia kl. piersiowej
4.
Wczesne stadium stwardnienia rozsianego


W PRZYPADKU DZIECKA:
1.
Chorobę Crohna
11.
Nowotwór złośliwy
21.
Utratę wzroku (ślepotę)
2.
Chorobę Heinego-Medina
12.
Oparzenia
22.
Zakażenie wirusem HIV
3.
Chorobę kardiologiczną
13.
Paraliż
23.
Zapalenie mózgu
4.
Chorobę neuronu ruchowego
14.
Poważny uraz głowy
24.
Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
5.
Cukrzycę
15
Przewlekłą niewydolność oddechową


6.
Dystrofię mięśni
16.
Śpiączkę


7.
Łagodny (niezłośliwy) guz mózgu
17.
Transplantację głównych narządów


8.
Niedokrwistość aplastyczną
18.
Utratę kończyny


9.
Niewydolność nerek
19.
Utratę mowy


10.
Niewydolność wątroby
20.
Utratę słuchuPOBIERZ MATERIAŁY:
Ogólne Warunki Ubezpieczenia
Ulotkę
Ulotkę Pakiet Onkologiczny
i Kardiologiczny
509 835 703
Ubezpieczający:
Centrum Inicjatyw Zawodowych (CIZ)
ul. Siedmiogrodzka 1 lok. 300
01-204 Warszawa
Dane rejestrowe:
Dane kontaktowe CIZ:
NIP: 5272822173
REGON: 368406458
KRS: 0000696952
Infolinia: 22 425 35 03
adres email: biuro@ciz.org.pl
biuro czynne: pon - pt
Statut CIZ
Regulamin przystąpienia i korzystania z benefitów CIZ
od 8.00 do 18.00
Przetwarza. danych osobowych
Wróć do spisu treści